MELI-GIRATIA

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επιμέλεια Δρ. Εφη Παπακωνσταντίνου Ιατρός

 Τα συστατικά της Πρόπολης μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του δέρματος με καταστολή της δράσης Stromelysin-1 από παράγωγα καφεϊκού οξέως από ένα δείγμα πρόπολης από την Planta Med της Αλγερίας,8 Φεβρουαρίου 2011.

 

Το Stromelysin-1 (matrix metalloproteinase-3: ΜΜΡ-3) κατέχει κεντρική θέση στους κολλαγονολυτικούς και ελαστολυτικούς καταρράκτες, που οδηγεί σε δερματική ενδογενή και εξωγενή γήρανση. Ελέγξαμε εκχυλίσματα από δείγματα πρόπολης από την Αλγερία, με στόχο να απομονώσουμε συνθέσεις που είναι σε θέση να αναστείλουν επιλεκτικά το ένζυμο αυτό.

Ένα βουτανολικό εκχύλισμα (Β (3)) του υπό εξέταση δείγματος πρόπολης βρέθηκε ότι αναστέλλει την MMP-3 δραστηριότητα (IC (50) = 0.15; 0.03; g / mL), με καθόλου ή αδύναμη δραστηριότητα σε άλλες MMPs. Αυτό το κλάσμα ανέστειλε επίσης την πλασμινική αμυδολυτική δραστηριότητα (IC (50) = 0.05 g / mL) και παρεμπόδισε την ενεργοποίηση της μεσολαβητικής πλασμίνης proMMP-3. Το Β (3) διαχωρίστηκε από HPLC, και μία σύνθεση, που χαρακτηρίζεται από NMR και φασματοσκοπία μάζας και δεν είχε ποτέ πριν εντοπισθεί στην πρόπολη, δηλαδή, (+)-chicoric οξύ, εμφανίζει ισχυρή IN VITRO MMP-3 ανασταλτική δραστηριότητα (IC (50) = 6,3; 10 (-7) M).

Επιπλέον, και το καφεϊκό οξύ και ο (+)-chicoric μεθυλικός εστέρας οξέος παρουσιάζουν στο κλάσμα Β (3) σημαντικά ανασταλτική UVA- δράση μέσω της υπερρύθμισης της MMP-3 από τους ινοβλάστες.
Η πρόπολη μειώνει τις επιπλοκές της θεραπείας του καρκίνου στην εξαιτίας της ακτινοβολίας προκληθείσα βλενογονίτιδα στόματος σε αρουραίους Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg

Στόχοι: Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσον η πρόπολη έχει προστατευτικό ρόλο στην στοματική βλεννογονίτιδα που προκαλείται από ακτινοθεραπεία που εφαρμόζεται στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου, χρησιμοποιώντας ποσοτικές, βιοχημικές και ιστοπαθολογικές προσεγγίσεις.

Υλικά και Μέθοδος: Σαράντα οκτώ ενηλίκες Wistar-Albino θηλυκοί αρουραίοι, σε ηλικία οκτώ εβδομάδων και βάρους 213-227 γραμμάρια συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη και χωρίστηκαν σε έξι ομάδες: Ομάδα 1: έλεγχος, ομάδα 2: μόνο υπό ακτινοβολία αρουραίοι, ομάδα 3: υπό ακτινοβολία αρουραίοι με πρόπολη (50 mg / kg την ημέρα), ομάδα 4: υπό ακτινοβολία αρουραίοι με πρόπολη (100 mg / kg / ημέρα), ομάδα 5: μόνο πρόπολη στα 50 mg / kg την ημέρα, ομάδα 6: μόνο πρόπολη σε 100 mg / kg / ημέρα. Η πρώτη δόση της πρόπολης χορηγήθηκε πριν από 30 λεπτά ακτινοβολίας και οι άλλες δόσεις μετά από ημερήσια ακτινοβολία επί επτά ημέρες με τοπική εφαρμογή. Η ακτινοθεραπεία είχε εφαρμοστεί για το σύνολο του κρανίου με ενιαίο κλάσμα σε δόση των 18 Gy. Η διαάθμιση της βλενογονίτιδας  και το σωματικό βάρος των ζώων μετρήθηκαν σε όλο το πείραμα. Την 7η ημέρα της μελέτης, δείγματα αίματος ελήφθησαν από τα ποντίκια υπό αναισθησία κεταμίνης και, στη συνέχεια, τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν και ελήφθησαν δείγματα ιστών από τη γλώσσα. Αιματολογικές και βιοχημικές και αντιοξειδωτικές δράσεις αναλύθηκαν στα δείγματα αίματος. Τα δείγματα ιστών γλώσσας ελέγχθηκαν μικροσκοπικά.

Αποτελέσματα: Η ομάδα υπό ακτινοθεραπεία είχε μια μείωση του σωματικού βάρους και ουδετερόφιλων, και επιδείνωση της στοματικής βλενογονίτιδας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, μια αύξηση στις συγκεντρώσεις πλάσματος μαλονδϋαλδεύδης και σημαντικές μειώσεις στην καταλάση και τις δραστηριότητες υπεροξείδιου dismutase παρατηρήθηκαν στην ομάδα υπό ακτινοβολία μόνο, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες που τους χορηγήθηκε πρόπολη έδειξε μια δοσοεξαρτώμενη εξομάλυνση στις ποσοτικές, βιοχημικές και ιστοπαθολογικές παραμέτρους σε σύγκριση με την υπό ακτινοβολία μόνο ομάδα.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόπολη είναι αποτελεσματική στη μείωση της σοβαρότητας της στοματικής βλενογονίτιδας που προκαλείται από την ακτινοβολία κεφαλής τραχήλου.

Δίαιτα βασισμένη στο μέλι προωθεί χαμηλότερη πρόσληψη βάρους. Το μέλι προωθεί την χαμηλότερη πρόσληψη βάρους, λίπους  και τριγλυκεριδίων από τη σακχαρόζη σε έρευνα διατροφής με αρουραίους.

Διάφοροι υδατάνθρακες έχουν συνδεθεί με την παχυσαρκία και την αλλοίωση του λιπώδους μεταβολισμού, ωστόσο, οι επιδράσεις του μελιού αντί κοινών γλυκαντικών ουσιών δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως.

Υποθέσαμε ότι, σε σύγκριση με τη σακχαρόζη, ένα διαιτολόγιο με βάση το μέλι θα προωθούσε χαμηλότερη αύξηση βάρους, λίπους, και των σχετικών βιοδεικτών (λεπτίνη, ινσουλίνη, και αδιπονεκτίνη) καθώς και ένα καλύτερο προφίλ λιπιδίων του αίματος.

Τριάντα έξι αρσενικά ποντίκια Sprague-Dawley (228,1; 12,5 g), χωρίστηκαν κατά βάρος σε 2 ομάδες (n = 18) και δόθηκε πρόσβαση σε 1 από 2 δίαιτες ίσης πυκνότητας ενέργειας που διέφεραν μόνο σε μια μερίδα του υδατάνθρακα. Οι δίαιτες περιείχαν 20 υδατάνθρακες% (κατά το βάρος της συνολικής διατροφής) είτε από το μέλι τριφυλλιού είτε από σακχαρόζη. Μετά από 33 ημέρες, επιδιδυμιδικά στρώματα λίπους αφαιρέθηκαν και ζυγίστηκαν και λήφθηκε αίμα για την ανάλυση των συγκεντρώσεων ορού λιπιδίων και γλυκόζης, καθώς και των δεικτών παχυσαρκίας και φλεγμονής.

Η αύξηση του σωματικού βάρους ήταν κατά 14,7% χαμηλότερη (P; .05) για τους αρουραίους που τρέφονταν με μέλι, που αντιστοιχεί σε 13,3% χαμηλότερη (P; .05) κατανάλωση τροφής / ενέργειας, ενώ οι δείκτες αποδοτικότητας των τροφίμων ήταν σχεδόν πανομοιότυποι. Το βάρος του λίπους ήταν 20,1% χαμηλότερο (P; .05) για ποντίκια που τρέφονταν με μέλι. Οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων και της λεπτίνης ήταν χαμηλότερες (P; .05) κατά 29,6% και 21,6% αντίστοιχα, και μη υψηλής  πυκνότητας λιποπρωτεϊνες χοληστερόλης ήταν υψηλότερες (Ρ .05) κατά 16,8% για τους αρουραίους που τρέφονταν με μέλι.

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στον ορό ολικής χοληστερόλης, υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες χοληστερόλης, αδιπονεκτίνης, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, των μονοκυττάρων χημειοτακτικής πρωτεΐνης-1, γλυκόζης, η ινσουλίνης.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι σε σύγκριση με σακχαρόζη, το μέλι μπορεί να μειώσει την αύξηση του σωματικού βάρους και την παχυσαρκία, πιθανώς λόγω της χαμηλότερης πρόσληψης τροφής, και να προωθήσει τη μείωση των τριγλυκεριδίων του ορού, αλλά και υψηλότερες συγκεντρώσεις μη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνών χοληστερόλης.

Εκχύλισμα πρόπολης Προστατεύει από την ακτινοβολία UVA

Η χρήση του νανογαλακτώματος βασισμένου σε υδατική πρόπολη και του λυκοπενικού εκχυλίσματος σε προστατευτικούς μηχανισμούς του δέρματος κατά της ακτινοβολίας UVA. Περιοδικό της Νανοβιοτεχνολογίας, 4, Φεβρουαρίου 2011.

Η χρήση των φυσικών προϊόντων που βασίζονται σε υδατικό εκχύλισμα πρόπολης και του λυκοπενίου στους προστατευτικούς μηχανισμούς του δέρματος κατά της ακτινοβολίας UVA εκτιμήθηκε με τη βοήθεια της πειραματικής οξείας φλεγμονής σε οίδημα ποδιού αρουραίου.

Ο σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση των μη επιβλαβών μηχανισμών του λυκοπενικού συστήματος πρόπολης, με την αξιολόγηση των αλλαγών των στοιβάδων του δέρματος και την αντιφλεγμονώδη δράση.

Η αναγεννητική και η προστατευτική επίδραση της υδατικής πρόπολη και του λυκοπενικού εκχυλίσματος οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πλούσια σε βιολογικά ενεργές ουσίες: τοκοφερόλες, φλαβονοειδή, αμινοξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, χλωροφύλλη χρωστική ουσία, που είναι ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που συμβάλλουν στην τροποποίηση του οξειδωτικού στρες, κυρίως με τη μείωση των προοξειδωτικών διαδικασιών και την ενίσχυση των αντιοξειδωτικών.

Συμμετέχουν στη σύνθεση των προσταγλανδινών και φωσφολιπιδίων συνθέτοντας τις μεμβράνες των κυττάρων και έτσι βελτιώνουν τους μηχανισμούς προστασίας του δέρματος. Τα διατυπωμένα συστήματα προσφέρουν μια διαρκή απελευθέρωση του φαρμάκου, με vitro, για χρονικό διάστημα οκτώ ωρών. Τα σκευάσματα που παρασκευάστηκαν δεν είχαν επιδεινούμενη επίδραση στους ιστούς. Απέδειξαν μια καλύτερη θεραπευτική αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τη συνήθη αναστολή, επειδή ήταν ανώτερα στη βελτίωση των μετρούμενων παραμέτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (24 ώρες).

Η προκαταρκτική εξέταση των ιστών δείχνει ότι τα σκευάσματα δεν προκάλεσαν ερεθισμούς. Η τοπική εφαρμογή της υδατικής πρόπολη και του λυκοπενικού εκχυλίσματος νανογαλακτώματος έχει μεγάλες δυνατότητες τόσο όσον αφορά την απόδοση του (την αναλγητική δράση) όσο και τη θεραπευτική ασφάλεια. Αυτή η έρευνα αποδεικνύει το γεγονός ότι η υδατική πρόπολη και λυκοπενικό εκχύλισμα νανογαλακτώματος, τα οποία είναι παρασκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες, μπορούν να παρέχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από εκείνα των συμβατικών σκευασμάτων, λόγω της τοπικά ελεγχόμενης αποδέσμευσης της δυσσεξαρτώμενης μορφής, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και στην ευκολότερη αποδοχή από το δέρμα, με την έννοια μιας καλύτερης συμμόρφωσης.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην παρούσα έρευνα δείχνουν ότι η διαχείριση της υδατικής πρόπολης και του λυκοπενικού εκχυλίσματος νανογαλακτώματος είναι ασφαλής και αβλαβής. Το παρασκεύασμα μπορεί να προταθεί για περαιτέρω προκλινικές μελέτες. Το λυκοπένιο ενσωματωμένο σε υδατικό εκχύλισμα πρόπολης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα των φαρμακευτικών (στοχευμένη ιατρική θεραπεία).